باندپهن

شماره تلفن پشتیبانی مدیریت شبکه و مشتریان دیتای تجاری به 2010 تغییر یافت

منبع: مخابرات منطقه تهران
در راستای یکپارچه سازی کدهای خدمات مخابراتی شماره تلفن پشتیبانی مدیریت شبکه و مشتریان دیتای تجاری مخابرات منطقه تهران از 1899 به 2010 تغییر یافت.
 
حسنعلی ذوالفقاری مدیر کل دفتر روابط عمومی ضمن اعلام این مطلب گفت: شماره تلفن پشتیبانی مدیریت و مشتریان دیتای تجاری از 1899 به 2010 تغییر یافت.
 
وی افزود: در راستای یکپارچه سازی کدهای خدمات مخابراتی مشتریان تجاری مخابرات منطقه تهران می توانند از این پس با شماره تلفن 2010 تماس حاصل کرده و نسبت به پیگیری رفع خرابی سرویس تجاری اقدام نمایند.
 

​​