باندپهن

9 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: مخابرات منطقه تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید لطیفی، الغدیر، شهید یزدانپناه، شهدای چیتگر، شهید تندگویان، شهر قدس، جماران، مارلیک و اندیشه از تاریخ 18 تیرماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2691، 2675 در محدوده خیابان های آزادی، شمشاد، هادی مازندرانی و بهشت به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های 3368 الی 3373، 3300 الی 3304، 3343، 3662 در محدوده خیابان های شهید قاسم مهاجر، وران، شهید عابدینی، 17 شهریور و در مرکز مخابرات شهید یزدانپناه با پیش شماره های 4480 الی 4487 در محدوده خیابان های سیمون بولیوار، سرحدی، ستاری، میدان دانشگاه آزاد اسلامی، بلوار صبا و در مرکز مخابرات شهدای چیتگر با پیش شماره های 4418، 4419، 4478، 4479 در محدوده جاده مخصوص کرج، ساختمان آرمان، آبان5، 52، شرکت مسعود مارک، کارخانه ارم به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. همچنین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های 2230 الی 2233، 2250 الی 2253، 2630 الی 2632، 2614 در محدوده خیابان های شهید عراقی، شهید ملکی نسب، بنفشه و در مرکز مخابرات شهرقدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده خیابان های شورا، کلهر، جاده شهریار و در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های 2228، 2229، 2280 الی 2283، 2610 الی 2614 در محدوده خیابان های شهید سباری، مجتمع عرش به مدت 3 روز دچار اختلال می شود.
 
براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابرات مارلیک و اندیشه از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است. 
 

​​