فناوری اطلاعات

شتاب دهنده ملی شرکت مخابرات ایران با عنوان «شاما» نامگذاری شد

منبع: شرکت مخابرات ایران
شاما (شتاب دهنده ایده های مخابرات ایران) به عنوان بهترین نام از بین اسامی اعلام شده برای شتاب دهنده ملی در شرکت مخابرات ایران اعلام شد.
 
علمایی، مدیرکل تنظیم مقررات و مجری حمایت از شرکت های نوپا با اعلام این مطلب، اظهار داشت:«کارگروه توسعه شرکت های نوپا با ریاست مهندس تراکمه، عضو هیئت مدیره و در راستای حمایت از تولید ملی و ایجاد بستری برای فعالیت شرکت های نوپا در سراسر کشور، فراخوانی برای تعیین نام شتاب دهنده ملی  در شرکت برگزار کرد و از میان اسامی اعلام شده در این فراخوان، «شاما» با بالاترین رای به عنوان بهترین نام برگزیده شد.»
 
وی افزود: « هدف شرکت مخابرات ایران از حمایت شرکت های نوپا، سرمایه گذاری خطرپذیر برای ایده هایی است که توانایی رسیدن به محصول را ندارند.»
 
علمایی همچنین اظهار داشت :«حمایت از ایده های نو در ۳ بخش سخت افزار، نرم افزار و محتوا صورت می گیرد و تمرکز بیشتر ما برای بهره برداری از سرویس های نو و تجهیزات مربوط به فناوری های جدید از جمله اینترنت اشیاء است.»
گفتنی ست؛ فراخوان تعیین نام پیشنهادی برای شتاب دهنده شرکت مخابرات ایران، اردیبهشت ماه امسال از طریق پرتال سازمانی و در دو مرحله صورت گرفت.

​​