رگولاتوری

مجلس خواستار هماهنگی دستگاه های دولتی برای اتصال به شبکه ملی اطلاعات شد

منبع: شرکت ارتباطات زیرساخت
اعضاي فراكسيون شفاف سازي مجلس خواستار هماهنگي دستگاههاي دولتي براي اتصال به شبكه ملي اطلاعات شدند.
 
نمايندگان عضو فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي با حضور در شركت ارتباطات زيرساخت ، ابعاد مختلف عملكرد اين شركت در خصوص سالم سازي و شفاف سازي را مورد بررسي قرار دادند.
 
در اين نشست پس از اظهارات رئيس و اعضاي فراكسيون شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسائل مختلف ، نمايندگان براي اتصال ديتاهاي مختلف دستگاههاي اجرايي و هماهنگ سازي اين دستگاهها در جهت تبادل اطلاعات بين سازماني در قالب شبكه ملي اطلاعات ، متفق القول شدند . آنها بر لزوم اشتراك گذاري پايگاه اطلاعات داده تأكيد كردند.
 
در اين نشست دكتر عليرضا محجوب نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از نحوه واگذاري سهام مخابرات ايران به صورت بلوكي انتقاد كرد و خواستار طرح مجدد تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري اين شركت مطابق با اصل 44 قانوني اساسي شد .
به گفته وي ، اسناد واگذاري مخابرات ايران نيازمند شفاف سازي و آشكار شدن است .
 
همچنين حسيني نماينده تفرش و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه به شبكه ملي اطلاعات كشور بايد كمك شود تا همه دستگاه ها و سازمانهاي دولتي اطلاعات خود را در اين شبكه مبادله كنند تأكيد كرد در برنامه ششم توسعه تصريح شده است همه سازمانها موظفند با توسعه زيرساختهاي فني خود اطلاعات خود را در شبكه ملي اطلاعات مبادله كنند.
 
در اين نشست همچنين بختياري نماينده گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تغيير مسير شبكه ملي اطلاعات به سمت اينترنت ملي در سالهاي گذشته و هزينه اي كه صرف اين پروژه شده گفت : امنيت شبكه ملي اطلاعات به نحوي كه تمامي دستگاهها و سازمانها و وزارتخانه ها بتوانند به آن متصل شوند امري ضروري است.
 
رمضانعلي سبحاني فر نماينده سبزوار در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به بندهايي از برنامه ششم توسعه براي بازگرداندن داكت و فيبرنوري از مخابرات به دولت گفت: ما مدعي هستيم كه شبكه ملي اطلاعات كامل نشده چرا كه شبكه علمي، شبكه مدارس، شبكه سلامت و پايگاه داده دستگاههاي مختلف در اين بستر كامل نشده است.
سبحاني فر از مديران ارشد شركت ارتباطات زيرساخت خواست تلاش خود را براي رسيدن به اينترنتي ارزان براي مردم ، بكار بندند.
 
در اين جلسه همچنين مهندس بي مقدار نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي نيز خواستار اعلام وضعيت ارائه سرويس تلويزيون اينترنتي و نيز وضعيت ارتباط رساني به مناطق محروم شد .
 
صادقي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و رئيس فراكسيون شفاف سازي نيز گفت : بايد دستگاههاي مختلف با اتصال به شبكه ملي اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ، پروژه دولت الكترونيك را به معناي واقعي كلمه در كشور پياده سازي كنند .
 
وي افزود: شبكه ملي اطلاعات بستر ساز شفاف سازي و مبارزه با فساد در كشور است.
 
صادقي خاطرنشان كرد: نقش مهم توسعه زيرساخت هاي ارتباطي در شفافيت ، سالم سازي و مبارزه با فساد بر كسي پوشيده نيست و شركت ارتباطات زيرساخت در توسعه اين زيرساخت ها ي ارتباطي نقش برجسته اي داشته است.
 
در جمع بندي اين نشست مقرر شد گزارشي در خصوص اتصال ديتاهاي مختلف دستگاههاي اجرايي براي هماهنگ سازي آنها در پروژه دولت الكترونيك از سوي مركز پژوهش هاي مجلس ، تهيه شود . در همين حال مقرر شد مجلس براي تدوين قوانين مربوط به خدمات رساني دستگاهها و نهادها كمك كنند تا هر سازماني براي اجراي قانون خود را مستقل از سازمان ديگر نداند و اطلاعات خود را در شبكه ملي اطلاعات ، مبادله كند.

​​