تلفن همراه

تماشا کنید/ با «گوگل استریت» داخل ایستگاه فضایی بین المللی را ببینید

منبع: مهر
«گوگل استریت ویو» به تازگی قابلیت مشاهده داخل ایستگاه فضایی بین المللی را برای کاربران خود فراهم کرده است.
به تازگی سرویس Google Street View می تواند داخل ایستگاه فضایی بین المللی را نمایش دهد.
 
به عبارت دیگر کاربران گوگل می توانند از ۱۵ ماژول ایستگاه فضایی بین المللی به طور مجازی دیدن کنند. کاربران این خدمت می توانند اماکن  مختلفی را ببینند که فضانوردان در آنجا ورزش می کنند، غذا می خورند و آزمایش های علمی انجام می دهند.

​​