تلفن همراه

تعداد کاربران موبایل به 5 میلیارد نفر رسید

منبع: فناوران
GSMA پیش بینی کرده بود که مشترکان موبایل تا اواسط سال به پنج میلیارد نفر خواهند رسید. حال این موضوع محقق شده و تعداد این افراد از این رقم تجاوز کرده است.
 
بر اساس گزارش GSMA تعداد کاربران تلفن همراه در سراسر دنیا به 5 میلیارد نفر رسیده است. به این ترتیب آمارها نشان می دهد که اکنون حدود دوسوم جمعیت جهان برای ارتباط با یکدیگر از گوشی های موبایل استفاده می کنند.
 
تعداد کاربران موبایل تا چهار سال قبل فقط یک میلیارد نفر بود. 
 
آمارها نشان داده که رشد تعداد کاربران موبایل در بازارهای آسیایی از جمله کشور هند، نسبت به سایر نواحی جهان بیشتر بوده است. در واقع حدود ۵۵ درصد از مشترکان موبایل جهان در منطقه آسیا-اقیانوسیه زندگی می کنند. 
 
بر اساس گزارش ها، در منطقه آسیا اقیانوسیه حدود دو میلیارد و 765 میلیون نفر کاربر موبایل وجود دارد که 55 درصد کل کاربران جهانی را تشکیل می دهند.
 
از کل کاربران موبایل دنیا یک میلیارد و 81 میلیون نفر در چین زندگی می کنند و این رقم برای هند بیش از 730 میلیون نفر گزارش شده است. 
 
تعداد کاربران موبایل در اروپا 465 میلیون نفر گزارش شده است و آمریکای لاتین حدود 460 میلیون نفر کاربر موبایل دارد.
 
بر اساس آمارهای منتشر شده، تعداد کابران آفریقایی 436 میلیون نفر و شمال و آفریقا و خاورمیانه 391 میلیون نفر گزارش شده است.
 
آمارها همچنین حاکی از آن است که در آمریکای شمالی 292 میلیون نفر کاربر موبایل وجود دارد.
 
سایر کشورها نیز 227 میلیون نفر از کاربران موبایل را تشکیل می دهند و در کل تعداد کاربران موبایل در سراسر دنیا 5 میلیارد و 35 میلیون نفر گزارش شده است.
 
انتظار می رود تعداد مشترکان کشور هند تا سال ۲۰۲۰ حدود ۳۱۰ میلیون نفر افزایش یابد و به این ترتیب تعداد این افراد به بیش از یک میلیارد نفر برسد. همچنین GSMA پیش بینی کرده است تا سال ۲۰۲۰ تعداد کل مشترکان موبایل در جهان به 7/5 میلیارد نفر خواهد رسید.

​​