باندپهن

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی استقلال، پیام نور، شهید عاطف و سلمان فارسی از تاریخ 17 مردادماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات استقلال با پیش شماره های 2201 الی 2205، 2265، 2266، 2620، 2623، 2629، 2630، 2635 در محدوده خیابان های تور، گلشهر، آفریقا، تندیس و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 الی 4462، 4489، 4427، 4429، 4604 در محدوده خیابان های ایران پارس، مخبری، ایران زمین، سردار جنگل و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7770 الی 7774، 7786 الی 7788، 7729، 7670 در محدوده خیابان های فرجام، 166 غربی، آهنی آمینه، گلشنی به مدت 72 ساعت و در مرکز مخابرات سلمان فارسی از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود. 

​​