فناوری اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد: دلیل اختلال در سیستم ثبت نام کارت ملی هوشمند/ کمبود ظرفیت ارتباطی

منبع: مهر
معاون وزیر ارتباطات دلیل قطع ارتباط و بروز اختلال در سیستم دفاتر پیشخوان خدمات دولت را توضیح داد.
نصرالله جهانگرد گفت: دفاتر پیشخوان خدمات دولت، برای خدمات جاری خود، پهنای باند اینترنت از ما دریافت می کنند و به هرمیزان تقاضایی که نیاز باشد به آنها پاسخ داده می شود.
 
وی با بیان اینکه برای ارائه برخی سرویسها در مقاطع مختلف، نیاز به افزایش ظرفیت پهنای باند است، افزود: به دلیل افزایش حجم تقاضا در صدور کارت ملی هوشمند، ظرفیت ارتباطی موجود، پاسخگوی نیاز این میزان تقاضا نبود.
 
معاون وزیر ارتباطات دلیل این اختلال را تعلل در سیستم اداری مربوط به دفاتر پیشخوان و سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد و ادامه داد: این مشکل اداری باعث شد، ظرفیت شبکه در زمان مقرر افزایش نیابد و در مقطعی باعث بروز اختلال در سیستم دفاتر پیشخوان شد.
 
جهانگرد خاطرنشان کرد: این مشکل روز گذشته حل و فصل شد و هم اکنون مشکلی در ظرفیت ارتباطی این دفاتر وجود ندارد و صدور کارت ملی هوشمند بدون خلل در حال پیگیری است.
 
روز گذشته سرویس کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان سراسر کشور مختل شد.
 
مسئولان کانون دفاتر پیشخوان دولت، بروز مشکل داخلی در سازمان فناوری اطلاعات و محدودیت پهنای باند را دلیل کندی شبکه و اختلال در خدمات رسانی سرویس ثبت نام کارت ملی هوشمند عنوان کردند.
 
سازمان فناوری اطلاعات متولی پروژه دولت الکترونیک در کشور است.

​​