رگولاتوری

رییس کمیسیون امور شوراهای مجلس: آذری جهرمی موقعیت خوبی برای گرفتن رای اعتماد در مجلس دارد

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اطلاع و تسلط آذری جهرمی به نسل های جدید شبکه های ارتباطی را دلیل اصلی معرفی وی توسط دکتر روحانی عنوان کرد و گفت: آذری جهرمی موقعیت خوبی برای گرفتن رای اعتماد در مجلس دارد.
 
محمد جواد کولیوند رییس کمیسیون امور شوراها و امور داخلی کشور در گفتگو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه آذری جهرمی درحوزه شبکه های نسل جدید فردی مطلع است ، افزود : وی جوانی مصمم و با انگیزه برای ادامه فعالیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
 
وی تصریح کرد : آذری جهرمی  نسبت به کار در این حوزه با حساسیت و علم و آگاهی عمل می کند.
 
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی اطلاع و تسلط آذری جهرمی به نسل های جدید شبکه ارتباطی را دلیل اصلی معرفی وی توسط دکتر روحانی عنوان کرد و گفت : حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در لحظه در دنیا در حال تغییر است و اگر در نسل جدید شبکه های مخابراتی به روز نباشیم در این حوزه دچار عقب ماندگی می شویم.
 
وی تاکید کرد : به دلیل اینکه زیرساخت تمام بخش ها و موضوعات در کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات است این عقب ماندگی به ما لطمه بسیاری وارد می کند و اگر در این حوزه به روز باشیم تاثیرات عمیقی مانند کنترل ترافیک و انرژی در جامعه دارد.
 
کولیوند درباره فضای مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی ارتباطات نیز خاطرنشان کرد: تفکرات متفاوتی در مجلس درباره آذری جهرمی وجود دارد  اما با این حال وی موقعیت خوبی برای گرفتن رای اعتماد در مجلس دارد.
 
وی در زمینه عملیاتی کردن برنامه های پیشنهادی آذری جهرمی نیز گفت : برنامه های ارایه شده توسط آذری جهرمی به مجلس با استفاده صحیح از ابزار مناسب عملیاتی می شود .
 
رییس کمیسیون امور شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ، افزود : نیروی انسانی مناسب ، استفاده از تجربیات افراد ، انجام مطالعات درباره تکنولوژی های جدید و سرعت در اجرای کارها، از ابزارهایی است که وزیر پیشنهادی  وزارت ارتباطات برای اجرایی کردن برنامه های خود باید از آنها استفاده کند.

​​