رگولاتوری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: شرکت مخابرات ایران برای ارایه طرحی در خصوص توسعه ارتباطات روستایی اقدام کند

منبع: تلکام نیوز
وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت های این وزارتخانه است، از مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات خواست برنامه ای را در این زمینه طراحی کنند تا با همفکری و حمایت وزارت ارتباطات اجرا شود.
 
محمد جواد آذری جهرمی در دیدار با مدیران عامل و هیات مدیره شرکت های مخابرات و همراه اول با اشاره به اینکه روستاییان در حوزه ارتباطات مطالبات بسیاری دارند، افزود: دراین حوزه اعتقادی به تصدی گری دولتی نداریم و باید توسعه ارتباطات در روستاها را به اپراتورها واگذار کنیم.
وی با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت های این وزارتخانه است، از مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات  خواست برنامه ای را در این زمینه طراحی کنند تا با همفکری و حمایت وزارت ارتباطات اجرا شود.
 
جهرمی تصریح کرد: در این برنامه که برای هر روستا به صورت مجزا طراحی می شود، باید در 18 ماه آینده 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار در حوزه ارتباطات توسعه داده شود.
 
وی با تاکید بر اینکه هدف ما در وزارت ارتباطات با فعالیت های شرکت مخابرات ایران در یک راستا است، خاطر نشان کرد: در حقیقت موفقیت شرکت مخابرات و اپراتورهای دیگر موفقیت وزارت ارتباطات و بالعکس موفقیت وزارت ارتباطات در فعالیت های خود موفقیت شرکت های فعال در این حوزه است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید به اینکه یکی از اهداف ما توانمند کردن شرکت مخابرات است، افزود: وزارت ارتباطات به طور کامل از شرکت مخابرات برای اجرای برنامه های خود حمایت می کند و برای رفع موانع و مشکلات این شرکت تلاش می کند.

​​