رگولاتوری

نظر مونسان درباره علت معرفی وزیر پیشنهادی ارتباطات

منبع: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب
حوزه مخابرات و زیر ساخت از فناوری های نو محسوب میشود و در دنیا عموما جوانان متصدی این حوزه هستند و مهندس آذری جهرمی نیز از چهره های موفق کشور در حوزه آی سی تی است.
 
مونسان در خصوص علت معرفی آذری جهرمی برای وزارت ارتباطات ابراز داشت: حوزه مخابرات و زیر ساخت از فناوری های نو محسوب میشود و در دنیا عموما جوانان متصدی این حوزه هستند و مهندس آذری جهرمی نیز از چهره های موفق کشور در حوزه آی سی تی است.
 
معاون رئیس جمهور  در خصوص حضور جوانان در کابینه دوازدهم گفت: دولت و شخص دکتر روحانی همانطور که در ایام انتخابات به ضرورت حضور جوانان در مسئولیت های کلان تاکید داشتند، برای تحقق این وعده گام های عملی را برداشته اند.
 
مونسان درخصوص علت معرفی آذری جهرمی برای وزارت ارتباطات ابراز داشت: حوزه مخابرات و زیر ساخت از فناوری های نو محسوب میشود و در دنیا عموما جوانان متصدی این حوزه هستند و مهندس آذری جهرمی نیز از چهره های موفق کشور در حوزه آی سی تی است.
 
رئیس سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: برای توسعه و جهش در کشور باید به جوانان متخصص اعتماد کنیم.
 
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که در مسئولیت جدیدش تا چه میزان از جوانان استفاده خواهد کرد، گفت: همانطور که ریاست محترم جمهور هم تاکید کردند، سیاست دولت استفاده از ظرفیت جوانان در سطوح عالی همه وزارتخانه ها و سازمانهاست، لذا  قطعا در مجموعه میراث فرهنگی هم از ظرفیت جوانان در سطح مطلوبی استفاده خواهیم کرد.

​​