باندپهن

بنابر درخواست مشتریان تلفن ثابت چاپ قبوض کاغذی لغو می شود

در راستای توسعه مسئولیت های اجتماعی، مشتریان مخابرات منطقه تهران می توانند با ارسال پیامک نسبت به لغو چاپ قبوض کارکرد تلفن ثابت خود اقدام کنند.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، مخابرات منطقه تهران به منظور توسعه مسئولیت های اجتماعی و در جهت ایفای تعهدات خود در قبال حفاظت از محیط زیست در صورت درخواست  مشترک نسبت به حذف قبوض کاغذی اقدام می کند. بنابراین مشتریان تلفن ثابت منطقه تهران می توانند ازطریق ارسال پیامک به شماره 0211818 درخواست لغو چاپ قبوض تلفن ثابت و صورت حساب دوره خود را ارسال نمایند.
 
براساس همین گزارش قالب پیامک ارسال شده به شماره 0211818 توسط مشترک می بایست به شرح 
(شماره تلفن + کد شهر +*) باشد.
 
شایان ذکر است پس از لغو چاپ قبوض تلفن ثابت پیامکی با مضمون "مشتری گرامی (شماره ثابت) با سپاس از همراهی شما در حذف چاپ قبوض کاغذی، صورتحساب هر دوره تلفن ثابت شما به همین شماره همراه پیامک 
می گردد. لطفا نسبت به پرداخت از طریق درگاه های غیرحضوری اقدام فرمایید.‏-شرکت مخابرات ایران" برای مشتریان ارسال می شود.
 
گفتنی است مشتریان مخابرات منطقه تهران جهت پرداخت صورتحساب تلفن ثابت خود می توانند از طریق شماره های 1818 و 2000 ضمن دریافت هزینه کارکرد و ریز مکالمات نسبت به پرداخت صورتحساب میان دوره و پایان دوره خود اقدام نمایند.

​​