باندپهن

سامانه های 1818 و 2000 بروز رسانی می شود

به منظور ارتقاء سرور سامانه های 1818 و 2000 در تاریخ 7 شهریور ماه در برخی ساعات با اختلال همراه است.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات توسعه و بروز رسانی دوره جاری سامانه های 1818 و 2000 در روز سه شنبه 7 شهریور ماه در برخی ساعات دچار اختلال می شود.

​​