تلفن همراه

شورای رقابت وارد تعیین نرخ خدمات اسنپ و تپسی شد

منبع: بادیجی
قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپ سی) روی میز شورای رقابت قرار گرفت.
 
شورای رقابت در جلسه دوشنبه (13 شهریورماه ) وضعیت «اسنپ» و «تپسی» را مورد بررسی قرار خواهد داد.
 
براساس دستور جلسات شورای رقابت قرار است وضعیت فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) به بحث و بررسی برسد.

​​