باندپهن

مخابرات منطقه تهران: 50 درصد تخفیف مکالمه تلفن ثابت داخل کشور برای مشتریان خوش حساب

مخابرات منطقه تهران طرح تخفیف 50 درصدی مکالمه تلفن ثابت در داخل کشور را اجرایی کرد.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، کامران کاظمی معاون تجاری مخابرات منطقه تهران ضمن اعلام این مطلب گفت: این طرح با عنایت به تفاضل میزان مصرف مشتریان تلفن ثابت در دوره جاری و میانگین سه دوره گذشته تهیه شده است و صرفا شامل مشتریانی که در قبض دوره جاری خود فاقد بدهی گذشته باشند خواهد شد.
 
کاظمی ضمن اعلام این مطلب که مکالمات طرح تخفیف 50 درصدی صرفاً شامل مکالمات ثابت داخل کشور است گفت: مشتریانی که مبلغ کارکردشان بیش از میانگین سه دوره قبل است شامل این طرح می شوند.
 
معاون تجاری مخابرات منطقه تهران خاطر نشان کرد: حداقل میزان کارکرد تلفن ثابت (330 دقیقه ماهیانه) در هر یک از آیتمهای ثابت به ثابت داخل استانی و بین استانی و ثابت به موبایل در محاسبه تخفیفات طرح لحاظ می گردد.
 
معاون تجاری مخابرات منطقه تهران ضمن اعلام این مطلب که میزان دقایق از کل میزان مصرف مکالمه مشتری محاسبه 
می شود افزود : نحوه محاسبه صورت حساب طرح تخفیف 50 درصدی به شرح زیر است.
 

میانگین مبلغ کارکرد مکالمات داخل کشور       مبلغ کارکرد مکالمات داخل کشور              

صورتحساب سه دوره گذشته                  ‏-        صورتحساب دوره جاری            میانگین مبلغ کارکرد مکالمات                         

                                                                          +    داخل کشور                    = مبلغ صورتحساب دوره                

                                                           2                                                    صورتحساب سه دوره گذشته


​​