رگولاتوری

رادکانی معاون طرح و توسعه و فناوری های نوین شرکت زیرساخت شد

طي احكام جداگانه اي ازسوي فرهاد معارفي، سرپرست شركت ارتباطات زيرساخت، اسماعيل رادكاني به عنوان معاون طرح و توسعه فناوري هاي نوين منصوب شد.
 
وي همچنين از سوي سرپرست شركت ارتباطات زيرساخت همزمان به عنوان سرپرست معاونت بهره برداري و مديريت شبكه شركت ارتباطات زيرساخت منصوب شد.
 
درحكم ديگري لطف اله سبوحي به عنوان مشاور"معاون وزير و رييس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت " منصوب شد.
 
علاوه بر اين حسين افضلي به عنوان مدير كل مهندسي عمليات شبكه انتقال و ماهواره منصوب شد.

​​