رگولاتوری

رادکانی معاون طرح و توسعه و فناوری های نوین شرکت زیرساخت شد

طی احكام جداگانه ای ازسوی فرهاد معارفی، سرپرست شركت ارتباطات زیرساخت، اسماعیل رادكانی به عنوان معاون طرح و توسعه فناوری های نوین منصوب شد.
 
وی همچنین از سوی سرپرست شركت ارتباطات زیرساخت همزمان به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و مدیریت شبكه شركت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.
 
درحكم دیگری لطف اله سبوحی به عنوان مشاور"معاون وزیر و رییس هیات مدیره شركت ارتباطات زیرساخت " منصوب شد.
 
علاوه بر این حسین افضلی به عنوان مدیر كل مهندسی عملیات شبكه انتقال و ماهواره منصوب شد.

​​