رگولاتوری

اصلاح ساختار سطح كيفي سازمان را ارتقاء مي دهد

با اصلاح ساختار  در شركت ارتباطات زيرساخت  شاهد ارتقاي سطح كيفي سازمان خواهيم بود.
 
فرهاد معارفي سرپرست شركت ارتباطات زيرساخت كه در مراسم معارفه فتاحي عضو هيأت مديره و جمعي از مديران اين شركت سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: هر تغييري با هدف بهبود است و اميدواريم با تغييراتي كه در سطوح مديريتي شركت انجام مي شود بتوانيم به اين هدف نزديكتر شويم.
 
وي گفت: دانش،تخصص و وفاداري همكاران، اين دلگرمي، تضمين و پشتوانه ذهني را براي همه ما ايجاد كرده است كه تغيير ساختار با كمترين چالش انجام مي شود.
 
سرپرست شركت ارتباطات زيرساخت تصريح كرد : بر اساس ماده 28 برنامه ششم توسعه ، نظام اداري بايد اصلاح شود و در اين راستا تمام دستگاه هاي اجرايي موظفند ساختار سازماني خود را متحول كنند.
 
وي افزود: بر اساس برنامه زمان بندي تعيين شده بايد  تا پايان شهريور سال 96 ساختار پيشنهادي خود را به مجمع عمومي صاحبان سهام شركت ارايه مي كرديم  ، بر همين اساس شركت ارتباطات زيرساخت  ،مطالعه براي  تغيير ساختار خود  را  از يك سال پيش آغاز كرده و بعد از جمع بندي تمام نقطه نظرها در هفته گذشته  اين ساختار در هيأت مديره بررسي و تصويب شد.
 
سرپرست شركت ارتباطات زيرساخت  خاطر نشان كرد: در ساختار جديد سعي شده به افزايش مهارت هاي فردي توجه شودو از اين رو مديريت منابع انساني شركت بايد در انتصابات و نقل و انتقالات آتي به اين امر توجه ويژه اي كند.
 
وي افزود: هر چند در اين ساختار جديد سطوح و پست هاي سازماني كاهش خواهد يافت ولي اين موضوع به معناي به خطر افتادن امنيت شغلي همكارانمان نخواهد بود در ساختار جديد مطمئن هستيم با بهبود وضعيت كاركنان نگراني هاي احتمالي برطرف خواهد شد.
 
در ادامه اين مراسم فتاحي عضو جديد هيأت مديره شركت ارتباطات زيرساخت طي سخناني گفت: در 7 سال گذشته با اين كه در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشغول فعاليت بودم ولي از نزديك ارتباط كاري با دوستان داشتيم و اميدوارم به عنوان عضوي كوچك، بتوانيم خدمات موثري را با همدلي و كمك همكاران  در اين مجموعه ارايه كنيم.
 
وي افزود: حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات در تمامي بخش هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تأثير گذار بوده و همچون خون جاري در رگ هاي حيات جامعه تلقي مي شود و در اين راستا خدمات شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان قلب اين سيستم   اين نقش را  پر رنگ تر كرده  است.
 
فتاحي در ادامه گفت: بر اساس آمار رسمي، فرايند ثروت افزايي جامعه از نفت به سمت داده و فناوري اطلاعات جابجا شده و اين موضوع ايجاب مي كند كه شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان قلب سيستم ارتباطي كشور فعاليت خود را توسعه  بخشد، چرا كه در صورت توقف ارايه خدمات اين شركت حركت اين سيستم نيز متوقف مي شود.
 
وي در ادامه ابراز اطمينان كرد: ما مي توانيم با تلاش و جديت بيشتر با كمك مديران و كاركنان مجموعه  خدمات بهتري را براي جلب رضايت مشتريان ارايه دهيم.
 
در ادامه مراسم، رادكاني معاون طرح و توسعه و فناوري هاي نوين گفت : بايستي  با روحيه بالا و تعامل با يكديگر، فرهنگ كار و تلاش را زنده نگه داريم و تلاشمان اين باشد  كه  شركت ارتباطات زيرساخت در حد يك اپراتور بين المللي در جهان مطرح شود.
 
وي افزود: قطعا براي رسيدن به موفقيت و كسب اين جايگاه راه پر پيچ و خم و دشواري در پيش رو داريم و اميدواريم به نتيجه مطلوب برسيم.
 
در اين مراسم، همچنين سبوحي "مشاور معاون وزير و رئيس هيأت مديره" گفت: اصلاح ساختار شركت مي تواند باعث افزايش بهره وري شركت باشد و همه ما بايد كمك كنيم اين اتفاق بيفتد، چرا كه براي مجموعه شركت ارتباطات زيرساخت اين تغييرات ضروري است.
 
وي افزود: ما در ايامي كه در خدمت شما بوديم تلاش كرديم به بخش كارشناسي بها دهيم. مجموعه تحقيق و توسعه را تقويت كرديم و گروه هاي مطالعاتي فعال و با استقلال ايجاد كرديم تا همكاران در يك فضاي كارشناسي، پروژه ها را اجرا كنند.
 
در ادامه اين مراسم همچنين حسین افضلي طي سخناني با قدرداني از زحمات و تلاش هاي مجموع مديران و كاركنان معاونت بهره برداري و مديريت شبكه خاطر نشان كرد: با پشتكار، حميت و همدلي كه در درون شرکت ارتباطات زيرساخت وجود دارد مطمئن هستيم اين تغييرات و اصلاح ساختار منجر به تحول و موفقيت سازمان خواهد شد.
 
در پايان مراسم احكام انتصاب حميد فتاحي به عنوان عضو هيأت مديره ، اسماعيل رادكاني به عنوان معاون طرح و توسعه و سرپرست معاونت بهره برداري و مديريت شبكه، لطف اله سبوحي به عنوان مشاور "معاون وزير و رئيس هيأت مديره" و حسن افضلي به عنوان مدير­كل مهندسي عمليات شبكه انتقال و ماهواره توسط فرهاد معارفي سرپرست شركت ارتباطات زيرساخت به آنان اهدا شد.

​​