رگولاتوری

مدیر مخابرات منطقه کردستان: پیگیری و کاهش لاوصولی ها عاملی مهم در پیشرفت و توسعه شرکت مخابرات است

مدیر مخابرات منطقه کردستان: پیگیری و کاهش لاوصولی ها عاملی مهم در پیشرفت و توسعه شرکت مخابرات است
آزاد حکمت افزود: با کاهش لاوصولی و دریافت بدهی های مشترکین به عنوان کسب درآمد از این طریق می توانیم در راستای توسعه زیر ساخت های مخابراتی و ارائه خدمات با کیفیت گام برداشت.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان وی در جلسه کمیته اخذ لاوصولی که به میزبانی مخابرات منطقه کردستان وبا حضور استانهای آذربایجان غربی،کرمانشاه، ایلام و کردستان برگزارشد، ضمن خیرمقدم به میهمانان ابراز داشت : امیدوارم با بهره گیری از خرد جمعی ، توان گروهی و بهره جستن از تجارب ارزشمند دیگر استانها به بهترین شیوه برای کاهش لاوصولی دست یابیم.
 
حکمت پیگیری لاوصولی ها توسط مدیران و مسوولان این حوزه را وظیفه خطیری دانست و افزود: با دلسوزی و تلاش همه جانبه همکاران در راستای کاهش لاوصولی، می توانیم گام های موثری در این حوزه برداریم که نتیجه آن می تواندکسب درآمد و سرمایه گذاری در پروژه های مخابراتی باشد. 
 
وی پیگری و کاهش لاوصولی را امری مهم در توسعه شرکت مخابرات دانست و افزود:با کاهش لاوصولی و دریافت بدهی های مشترکین به عنوان کسب درآمد، می توان در راستای توسعه زیر ساخت های مخابراتی و ارائه خدمات با کیفیت گام برداشت چرا که توسعه بسترهای ارتباطاتی نقش اساسی در ارتقا سطح آگاهی و فرهنگ مردم استان دارد.
 
مدیر مخابرات منطقه کردستان در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و نقش آن در پیشبرد وموفقیت های کشور افزود: مجموعه مخابرات منطقه کردستان نیز در همین راستا برنامه ریزیهای درخور توجه ای در دستور کار خود قرار داده است.
 
وی در پایان با تأکید بر اینکه نحوه همکاری ارگان ها و سازمان ها با مخابرات در قالب ارائه خدمت ،نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر و بهتر است، اظهارداشت: امید است با حمایت مدیران ارشد استان و با اتکا به همکاران تلاشگر در حوزه مخابرات استان بتوانیم در تحقق اهداف شرکت و اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداریم.

​​