رگولاتوری

تعیین اعضای منتخب هیئت وزیران برای عضویت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

منبع: ایسنا
اعضای منتخب هیئت وزیران برای عضویت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شدند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت دولت در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۶به پیشنهاد وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد: در تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۳۳/ت۴۹۸۶۶هـ مورخ ۱۳ /۹ /۱۳۹۲، آقای ناصرعلی سعادت جایگزین آقای نصرالله جهانگرد می‌شود.
 
معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ابلاغ کرده است.

​​