رگولاتوری

اعلام شرایط جدید شرکت زیرساخت؛ پشتیبانی فنی شبکه مادر مخابراتی به پیمانکاران استانی واگذار شد

منبع: مهر
شرکت ارتباطات زیرساخت، نحوه واگذاری جدید بخش نگهداری تجهیزات شبکه و پشتیبانی فنی شبکه مادر مخابراتی را به پیمانکاران در استانها مشخص کرد.
 
شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف ایجاد فضای رقابتی عادلانه بین پیمانکاران، شرایط نگهداری تجهیزات شبکه را در دو بخش شبکه ارتباطی و تأسیسات و ساختمان و پشتیبانی تعیین کرده است.
 
براساس اعلام معاونت طرح و توسعه و فناوری های نوین شرکت ارتباطات زیرساخت، تحویل شبکه نگهداری تجهیزات و پشتیبانی فنی از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور در استانها، به پیمانکاران از این پس براساس شرایط جدید انجام می شود.
 
در قرارداد جدید، امور نگهداری شبکه ارتباطی در استان ها در دو بخش تخصصی و عمومی و با در نظر گرفتن توان بالاتر پیمانکاران به لحاظ فنی و اجرائی، پیش بینی و هر بخش نیز به یک پیمانکار واجد شرایط محول شده است.
 
در حال حاضر قراردادهای بخش شبکه ارتباطی در ۳۰ استان با ۱۱ پیمانکار و قراردادهای بخش تاسیسات و ساختمان در ۵ استان منعقد شده است و مطابق برنامه شرکت ارتباطات زیرساخت مابقی استان ها نیز تا پایان ماه جاری نهائی می شود.
 
پیمانکاران جدید باید در فاصله انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه ، کلیه مراحل آماده سازی و تأمین ابزار لازم جهت نگهداری و عقد قرارداد با پرسنل را انجام دهند تا هیچ وقفه ای در نگهداری و پشتیبانی شبکه مادر مخابراتی کشور پیش نیاید.
 
همچنین به پیمانکاران تاکید شده است که در راستای ایفای تعهدات خود از خدمات نیروهای پیمانکاران سابق بهره گیرند تا تعدیلی در  نیروی انسانی صورت نگیرد.

​​