تلفن همراه

ویدئو: سامانه ای برای خلاص شدن از شر پیامک های تبلیغاتی

مشترک تلفن های همراه می توانند از طریق سامانه #800* نسبت به لغو همه پیامکهای تبلیغاتی اقدام کنند.
 
محمد امامی مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات با اشاره به اینکه هر مشترک به صورت ماهانه به صورت متوسط بین 600 تا 900 پیامک ارسال می کند که اگر این عدد را در 80 میلیون مشترک فعال ضرب کنیم به رقمی میلیاردی می رسیم افزود: در این میان سهم پیامکهای تبلیغاتی چندان زیاد نیست و به دلیل تغییرات ذائقه مشترکین و علاقه به استفاده از فناوری های جدید این روند رو به کاهش است.
امامی افزود: شرکتهای تبلیغاتی به دلیل وجود سرویس های نوین علاقمندند از سرویس های نوین استفاده کنند که با توجه به تنوع اپراتورها سهم تبلیغات دیتایی هم بیشتر شده است.
 
امامی در ادامه افزود: پیامکهای تبلیغاتی هیچ هزینه ای را متوجه مشترک نمی کند اما پیامکهایی که دارای ارزش افزوده هستند هزینه ای را متوجه گیرنده پیام می کند.
 
او در ادامه گفت: پیامکهای تبلیغاتی که با صفر 9 شروع نمی شود از طریق سامانه و آنهایی که 09 ارسال می شود از شماره شخصی ارسال شده است.
 
مدیرکل دفتر نظارت بر سرویس های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات در ادامه گفت: شهروندان می توانند از طریق سامانه *800# نسبت به قطع کامل پیامک های تبلیغاتی خود اقدام کنند.
 
حمید ضیایی پرور معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی با اشاره به قدمت 24 ساله تلفن همراه در کشور گفت: در ابتدا این پیامکهای تبلیغاتی به هیچ عنوان مزاحمت فرض نمی شد اما با گذشت زمان و کثرت ارسالی ها، آزاردهنده شد.
او افزود: تقریبا در 15 سال اخیر پیامکهای مزاحم زیاد شده که در کنار خلا قانونی شرایط قدری پیچیده تر هم شد تا اینکه از سال 92 مقابله با پیامکهای مزاحم مورد توجه قرار گرفت.
 
به گفته ضیایی پرور تعریف مزاحمت از فردی به فرد دیگر متفاوت است به این ترتیب تشخیص آن با فرد است زیرا ممکن است برای فردی یکی از پیامکهای تبلیغاتی مفید فرض شود و برای دیگری مزاحمت تلقی شود.
 
او در ادامه به انواع پیامکهای تبلیغاتی که به دو دسته تقسیم می شود اشاره کرد و گفت: پیامکهای تبلیغاتی یا صرفا تبلیغاتی هستند یا ارزش افزوده تولید می کنند که طبیعتا برای مشترک هزینه ای به دنبال دارند، اما برای گروه اول که صرفا تبلیغاتی هستند مطلقا هزینه ای را متوجه مشترک نمی کنند.
 
ضیایی پرور با انتقاد از آزادی عمل سیستم کنترل پیامکها های انبوه گفت: این امر در بسیاری از کشورهای جهان به این صورت نیست و کسی حق ندارد پیامک انبوه را بدون اجازه برای افراد دیگر ارسال کند.
 
به گفته معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتالی، شهروندان می توانند به شیوه بلاک کردن جلوی سامانه های تبلیغی را بگیرند.

​​