رگولاتوری

شرکت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل تشکیل می‌شود

منبع: تسنیم
تشکیل شرکت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل یک فرصت قانونی است که برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسلامی در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت گذاشته است.
 
حمید فتاحی؛ عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام این مطلب افزود: هم‌اکنون اساسنامه شرکت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل در هیئت مدیره و شورای معاونین وزارتخانه در حال تدوین و تطبیق با قوانین مربوطه است.
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: تشکیل این شرکت یک فرصت چشمگیر برای استفاده از موقعیت ژئوپولیتیک ایران به عنوان نقطه اتصال شرق آسیا و اروپا محسوب می‌شود.
 
وی افزود: دست و پا گیر بودن قوانین دولتی عملا چابکی و به روز بودن را از شرکت‌های دولتی برای حضور در بازارهای بین‌المللی سلب می‌کند و آنها را از استفاده از فرصت‌ها ژئوپولیتیکی در منطقه محروم می‌کند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز به واسطه این ممنوعیت‌ها نتوانست به عنوان یک شرکت چابک در حوزه‌های زیرساختی و حاکمیتی وارد شود و از مزایای قانونی و جغرافیایی کشورمان استفاده کند.
 
عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: شرکت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل از یک سو از طریق ارتباط با حاکمیت و از سوی دیگر به عنوان یک بنگاه خصوصی می‌تواند امکان حضور بین‌المللی داشته باشد، تا علاوه بر اشتغال‌زایی، درآمدزایی و هم‌‌افزایی در کشور، فرصت‌های جدیدی در حوزه ترانزیت ارتباطات در منطقه و بین‌الملل برای کشورمان فراهم کند.

​​