اپراتورها

مجمع صاحبان سهام شركت زيرساخت برگزار شد

 
جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت ارتباطات زيرساخت با حضورمهندس  محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات،نمايندگان وزارتخانه ها ي  امور اقتصاد و دارايي ،  تعاون كار و رفاه اجتماعي ،دفاع و پشتيباني و نيروهاي هاي مسلح ،سازمان برنامه و بودجه ، فرهاد معارفي سرپرست ، اعضاي هيات مديره  و معاونين شركت  درسيزدهم آبان سال  جاري در ساختمان مركزي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات برگزار شد  .
 
در اين جلسه فرهاد  معارفي  گزارش مبسوطي از عملكرد و فعاليت هاي  مالي سال جاري اين شركت ارايه داد.
 
بر اساس اين گزارش ، تصميم گيري در خصوص اصلاح  بودجه سال 96و رسيدگي و اتخاذ تصميم  در خصوص برنامه عملياتي   سال 97   و بودجه پيشنهادي سال 97   از جمله مباحث مطرح شده در  جلسه ديروز بود كه به تاييد اعضاي مجمع رسيد .
 
 

​​