اپراتورها

مجمع صاحبان سهام شركت زیرساخت برگزار شد

 
جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت ارتباطات زیرساخت با حضورمهندس  محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،نمایندگان وزارتخانه ها ی  امور اقتصاد و دارایی ،  تعاون كار و رفاه اجتماعی ،دفاع و پشتیبانی و نیروهای های مسلح ،سازمان برنامه و بودجه ، فرهاد معارفی سرپرست ، اعضای هیات مدیره  و معاونین شركت  درسیزدهم آبان سال  جاری در ساختمان مركزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد  .
 
در این جلسه فرهاد  معارفی  گزارش مبسوطی از عملكرد و فعالیت های  مالی سال جاری این شركت ارایه داد.
 
بر اساس این گزارش ، تصمیم گیری در خصوص اصلاح  بودجه سال 96و رسیدگی و اتخاذ تصمیم  در خصوص برنامه عملیاتی   سال 97   و بودجه پیشنهادی سال 97   از جمله مباحث مطرح شده در  جلسه دیروز بود كه به تایید اعضای مجمع رسید .
 
 

​​