رگولاتوری

سرویس دهندگان اینترنت انگلیس برای خدمات بی‌کیفیت غرامت می‌دهند

 
 
رگولاتوری انگلیس اعلام کرده آن دسته از سرویس دهندگان اینترنت در این کشور که خدمات بی‌کیفیت یا نامناسب ارائه دهند به طور خودکار جریمه شده و باید غرامت بپردازند.
 
به گزارش فارس به نقل از انگجت، Ofcom رگولاتوری انگلیس به شرکت های مخابراتی و سرویس دهندگان اینترنت در این کشور به صراحت اعلام کرده که در صورت پایین آمدن سطح خدمات ارائه شده توسط آنها به طور خودکار موظف به پرداخت جریمه و غرامت هستند و بدین منظور نیاز به طرح شکایت از سوی مشتریان نیست.
 
بر اساس اعلام Ofcom، شرکت های مخابراتی و اپراتورهایی همچون BT، Sky، TalkTalk، Virgin Media  و  Zen Internet که 90 درصد از خدمات مخابراتی ارائه شده در انگلیس را ارائه می دهند با این طرح موافقت کرده اند.
 
البته این طرح عطف بماسبق نمی شود و صرفا کاربرانی را دربر می گیرد که از این پس در مورد کیفیت خدمات ارائه شده اظهار نارضایتی کنند. بنابراین از این پس در صورت از کار افتادن کامل اینترنت و عدم رفع آن در مدت حداکثر دو روز 8 پوند جریمه خودکار به حساب کاربر واریز می شود.
 
در صورت اعلام مراجعه برای حل مشکل و عدم انجام این کار 25 پوند جریمه دیگر نیز منظور خواهد شد و در نهایت در صورت تعمیر و تداوم مشکل 5 پوند جریمه روزانه در نظر گرفته خواهد شد.

​​