لبه تکنولوژی

ترکیب واقعیت مجازی و افزوده برای آموزش به ربات‌ها

گروهی از محققان متخصص در علوم رباتیک دانشگاه کالیفرنیا برای اولین‌بار با ترکیب دو فناوری واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به دنبال توسعه بستر لازم برای القای "هوش مجسم" در مغز ربات‌ها هستند.
 
به گزارش ایسنا و به نقل از ورج، هوش مجسم حوزه‌ای جدید در علوم رباتیک است و اساس تئوری آن به معنای ظهور رفتار هوشمندانه با تعامل مشترک بین مغز، بدن و جهان خارجی است.
 
محققان بر این باورند که نقطه عطف این فناوری زمانی مشهود خواهد شد که هوش مصنوعی به مرحله‌ای از پیشرفت دست یابد تا به عنوان مثال یک ربات بتواند براساس جایگاه، عوامل بیرونی و شرایط پیش رو در آینده یک دستور را به اجرا در آورد.
 
محققان امیدوارند با ترکیب دو فناوری واقعیت مجازی و افزوده بتوانند هوش مجسم را در الگوریتم جدید کنترل رباتیک به کار گیرند. توسعه هوش مجازی کمک می‌کند که به عنوان مثال یک ربات با تجسم شرایط یک شئ را بردارد یا برندارد.
 
اگرچه در شرایط فعلی ربات‌ها تقریبا قادر به انجام هر کاری هستند، اما شرایط انجام هر کار به طور مستقیم به فرمان کاربر بستگی دارد. به عنوان مثال شرایط در یک کارخانه که ربات‌ها باید یک حرکت را به طور پیوسته تکرار کنند چندان پیچیده نیست، اما انجام وظایف پیچیده‌تر و بدون دستور مستقیم برای ربات‌ها غیرممکن است.
 
پیتر آبل، متخصص علوم رباتیک از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در طول چند سال گذشته به جای آموزش حرکات مختلف به ربات‌ها به دنبال آموزش مهارت‌های جدید برای توسعه احساس تصمیم‌گیری در شرایط مختلف است.
 
نقطه عطف فناوری هوش مجسم رسیدن به جایگاهی است که در آن ربات‌ها به جای صرفا وابسته و تحت امر بودن، توانایی یادگیری را کسب کنند.
 
این پروژه که با حمایت هفت میلیون دلاری دانشگاه کالیفرنیا همراه شده در نهایت به دنبال ایجاد تحول در هوش مصنوعی از جایگاه فرمان‌پذیری به جایگاه یادگیری و تصمیم‌گیری است.

​​