امنیت

وزارت ارتباطات از عدم نشت اطلاعات از سامانه ایداتیس وزارت بهداشت خبر داد

بررسی های فنی مرکز ماهر در خصوص  اخبار منتشر شده مبنی بر هک سامانه مرتبط با مدیریت توزیع قرص متادون وزارت بهداشت بیانگر غیرواقعی بودن اخبار مذکور بوده و سامانه ایداتیس شاهد هیچگونه آسیب پذیری نبوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پی درج اخبار غیرواقعی در خصوص هک سامانه مرتبط با مدیریت توزیع قرص متادون در کشور و دسترسی و نشت اطلاعات هویتی تعداد قابل توجهی از افراد ، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای (مرکز ماهر) موضوع را با هماهنگی مرکز فناورری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بررسی و پس از ارزیابی های دقیق فنی مشخص شد در سامانه مذکور هیچ گونه آسیب پذیری که منجر به دسترسی اطلاعات اعلان شده شود وجود نداشته و موارد منتشر شده ساختگی و ارتباطی با دادههای ذخیره شده در این سامانه نداشته است.
 
لازم به ذکر است برای دریافت هرگونه اطلاعات و آگاهیهای امنیتی و همچنین درخواست امداد و کمک فوری در موارد بروز رخداد یا حادثه رایانهای به آدرس مرکز ماهر با عنوان www.certcc.ir مراجعه و یا از طریق شماره تلفن 22115950-021 و آدرس ایمیل cert@certcc.ir اطلاع رسانی نمایید.

​​