مدیر كل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی و امور بین الملل زیرساخت با حفظ سمت دبیر هیات مدیره این شرکت شد

 
طی حكمی از سوی فرهاد معارفی نایب رییس هیات مدیره شركت ارتباطات زیرساخت ، حسنعلی عیسی زاده مدیر كل دفتر مدیر عامل و روابط عمومی و امور بین الملل با حفظ سمت، به عنوان دبیر هیات مدیره این شركت منصوب شد .
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شركت ارتباطات زیرساخت با توجه به موافقت هیات مدیره شركت در خصوص ضرورت تكالیف مقرر ، اعمال و رعایت اصول راهبردی شركت در این حكم آمده است:
سازماندهی جلسات ، تنظیم و بازبینی صورتجلسات هیأت مدیره به منظور اطمینان از انطباق با مفاد ماده 21 اساسنامه ،ابلاغ و نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت مدیره ، تعامل و هماهنگی لازم با دفتر امور مجامع شركت ها در وزارت متبوع به منظور طرح مصوبات هیأت مدیره ،بر اساس ماده 15 اساسنامه شركت .
ابلاغ تصمیمات هیأت مدیره كه به تأیید و تنفیذ مجمع عمومی رسانیده شده است به حوزه های ذیربط شركت و نظارت بر حسن اجرای آن و هماهنگی جهت برگزاری جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام ، از جمله وظایف اصلی در این حكم است.
 
عیسی زاده كه دارای فوق لیسانس مدیریت استراتژیک و دانشجوی دكترای مدیریت تطبیقی و توسعه  است، همكاری خود را با شركت پست از سال 1376 به عنوان رییس اداره پست شهرستانهای خلخال و پارس آباد مغان آغاز كرد.
مدرس دانشگاه علمی و کاربردی ، مدیر کل منطقه 11 پستی تهران ونماینده و مجری خدمات پستی در قوه قضائیه ، مدیر کل پست استان اردبیل ،سرپرست مرکز مکانیزه پست ج ا. ا، مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی و رفاهی پیام ، مدیر كل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ومعاون دفتر هیات مدیره و مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت از جمله مسئولیت های وی در گذشته به شمار می رود.

​​