اینترنت و شبکه

انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای 23 آذر می‌شود

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تشریح سازوکار انتخاب رئیس کشوری این سازمان توسط رئیس جمهور از برگزاری انتخابات این سازمان در 23 آذر ماه سال جاری خبر داد.
 
اصغر رضانژاد در گفت‌وگو با ایسنا، زمان نهایی انتخابات هیات مدیره استان‌های کشور را اعلام کرد و گفت: 23 آذرماه زمان نهایی برگزاری انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در استان‌ها خواهد بود که در آن هیات مدیره هر استان توسط فعالان این حوزه در شاخه‌های مختلف "شرکت‌ها"، "فروشگاه‌ها" و "اشخاص حقیقی" انتخاب خواهند شد.
 
دبیر سازمان نصر تهران با تشریح سازوکار اجرایی این انتخابات، بیان کرد: هر فعالی به کاندیدای شاخه خود رای خواهد داد که در نهایت تعدادی به عنوان اعضای هیات مدیره هر استان انتخاب خواهند شد که در مرحله بعدی هیات عمومی کل کشور با حدود 70 نفر عضو انتخاب و تشکیل خواهد شد.
 
رضانژاد ادامه داد: هیات عمومی 23 نفر از میان خود به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب خواهند کرد که در نهایت این اعضای شورای مرکزی سه نفر را از میان خود به عنوان کاندیداهای ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به رییس جمهور معرفی خواهند کرد که در نهایت رییس جمهور یک نفر را به عنوان رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور انتخاب خواهد کرد.

​​