باندپهن ثابت

قطع فیبرنوری با گلوله تفنگ بادی در هرمزگان!

ایرنا - حسن دیانت، مسوول روابط عمومی منطقه هرمزگان شرکت مخابرات گفت: فیبرنوری انتقال دیتا در یکی از روستاهای شهرستان رودان بر اثر اصابت گلوله تفنگ بادی قطع شده است.
 
در برخی مناطق خطوط فیبرنوری بر روی پایه ها عبور داده شده که محل مناسبی برای استراحت پرندگان فراهم شده است. فردی برای شکار پرندگان اقدام به تیراندازی به سمت این فیبر نوری کرده که باعث شکستن الیاف فیبرنوری در مسیر روستای برنطین و قطعی ارتباط های اهالی آن شده است.

​​