بازار سرمایه

حمایت صندوق توسعه ملی از استارتاپ های ایرانی در حوزه گردشگری

 
دو استارتاپ ایرانی در حوزه گردشگری با همکاری بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی از این پس به صورت یک مجموعه فعالیت می کنند.
 
به گزارش مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، نشست سرمایه گذاری جسورانه کشورهای دی-هشت در پارک فناوری پردیس برگزار شد.
 
در حاشیه این نشست مشارکت دو استارت آپ با یک شرکت ایرانی و صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران رقم خورد.
 
بر اساس این توافق، دو استارت آپ برتر در صنعت گردشگری کشور توسط یک شرکت ایرانی و صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران خریداری شده و از این پس زیر چتر یک مجموعه مشترک به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

​​