تلفن همراه

مظفر پوررنجبر: افرادی که در مقابل همگرایی مقاومت می کنند شناخت کاملی از ارتباطات ندارند

نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخا برات ایران در مراسم رونمایی از پروژهای فناوری اطلاعات گفت: همگرایی در حوزه فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران بوجود آمده است و افرادی که در مقابل همگرایی مقاومت می کند شناخت کاملی از ارتباطات ندارد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، مهندس  پوررنجبربا تشریح روند همگرایی ایجاد شده در هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت مخابرات ایران گفت : امروز احساس می شود همدلی و هم افزایی در مجموعه این شرکت به حداکثر رسیده است و در مقابل پروژه های مهم همانند ستاره دیجیتال مقاومت ها به حمایت تبدیل شده است.
 
رییس کمیته حاکمیت فناوری اطلاعات در شرکت مخابرات ایران افزود : تعامل سازمانی در بخش IT و شبکه در پروژه ۰SSو در مورد ارتباطات بخش شبکه با محصولات تجاری دیده شد و این نوید خوبی برای ادامه مسیر تعامل و همدلی در اجرای سخت ترین پروژهای حاکمیت فناوری اطلاعات در شرکت مخابرات ایران است . 
وی با بیان اینکه وظیفه مدیریت ارشد در حوزه IT  سنگین تر است افزود : به همین دلیل حاکمیت فناوری اطلاعات در شرکت مخابرات ایران تشکیل شد تا کنون خروجی های قابل توجهی داشت.
 
پوررنجبرتصریح کرد : ضریب عقلانیت و خلاقیت در اجرای پروژه ها به تدوین استراتژی مناسب وابسته است و این خلاقیت ازبالاتری سطح مدیریت شرکت تا مراحل کارشناسی باید دیده شود . 
وی افزود : شرکت مخابرات ایران اکنون یک تصویر کلی از معماری فناوری اطلاعات در سطوح مختلف سازمانی دارد وبر این اساس ، چارچوب رویکرد و نقشه راه تحول فناوری اطلاعاتی شرکت مخابرات ایران که همان ستاره دیجیتال است ، پی گیری و راهبری می شود . 
 
پوررنجبردر ادامه خاطر نشان کرد : ستاره دیجیتال مفهومی تازه در راهبری پروژه هاست که بخش های مختلف از جمله شبکه بازاریابی ، مالی ،منابع انسانی ،  زنجیره تامیه و خدمات مشتریان را شامل می شود . 
 
آیین افتتاح ومراسم رونمایی از پروژهای فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران دوشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۶ با حضور مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره ، معاونان ومدیران حوزه فناوری اطلاعات  و مناطق مخابراتی در سراسر کشور در مرکز مخابراتی شهید فرد اسدی در حال برگزاری است .

​​