لبه تکنولوژی

تماشاکنید: مدرن‌ترین کارمندِ تأسیسات بخش انرژی اروپا

«جایزه رادار» برای بهترین ابداع و ابتکار سال در اروپا به یک پهپاد با بازوی تلسکوپی تعلق گرفت که می‌تواند پس از اتصال به تأسیسات نفت و گاز از طریق حسگرها، ویژگی و معایب آنها را ردیابی کند. در این ویدئو با عملکرد این ربات پرنده بیشتر آشنا خواهید شد.
 
 

​​