رگولاتوری

تاکید رگولاتوری بر همکاری با سازمان نظام صنفی در زمینه به روزآوری قوانین حوزه ICT

 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بار دیگر بر لزوم مشارکت این نهاد حاکمیتی با سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگ ترین تشکل مردم نهاد حوزه ICT تاکید کرد.
 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در جلسه ای با رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای و مدیران دو مجموعه، بار دیگر بر ضرورت همکاری های بیشتر هر دو سازمان به ویژه  در زمینه به روزآوری قوانینی همچون آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات تاکید کرد.
در این جلسه که به منظور بررسی روند پیش نویس آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات تشکیل شد، حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ناصرعلی سعادت، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای، آزاد معروفی عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، نسترن محسنی، سرپرست معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری، گرشاسب جمشیدنژاد،  مدیر کل تدوین استاندارد و تایید نمونه رگولاتوری، محمد مهرابی، مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال و احسان زرین بخش،  دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران حضور یافتند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این جلسه ضمن اظهار خرسندی از تعامل دوسویه هر دو سازمان طی ماه های اخیر، به ارایه بررسی های جدید کارشناسی صنف درباره پیش نویس آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات پرداخت.
سعادت با بیان اینکه در دوره جدید رگولاتوری شاهد همکاری های بسیار نزدیک بدنه مدیران این سازمان با بخش خصوصی هستیم، گفت: خوشبختانه طی چند ماه اخیر، میزان همکاری های دوسویه مدیران و کارشناسان بدنه رگولاتوری و سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در سطح مطلوبی افزایش یافته و کمیسیون شبکه پیشنهادات مکتوب خود را در زمینه آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات پیش از این اعلام کرده است.
او در این رابطه ادامه داد: مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران به ویژه در لایه تخصصی کمیسیون ها آماده هرگونه مشارکت تخصصی به منظور بهبود و به روزآوری قوانین و مقررات هستند.
در این جلسه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز ضمن تاکید دوباره بر تداوم این مشارکت ها اعلام کرد: رگولاتوری آماده همکاری و بهره گیری از ظرفیت و توان تخصصی سازمان نظام صنفی رایانه ای در موضوع ارزیابی و تشخیص تولیدات داخلی فناوری اطلاعات  است.
فلاح جوشقانی در این رابطه ادامه داد: با تجربه ای که در زمینه ترخیص تجهیزات در گذشته کسب کردیم  به این مساله کاملا آگاهی داریم که یک روز تاخیر هم برای واردکننده از لحاظ هزینه و تاخیر در تحویل تجهیزات که منجر به مخدوش شدن اعتبار واردکننده می شود، اهمیت دارد .
در این جلسه نسترن محسنی، سرپرست معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری نیز درباره لزوم به روزرسانی هرچه سریع تر این آیین نامه گفت: با توجه به سرعت رشد تکنولوژی مشخصا باید آیین نامه تایید نمونه به روزرسانی شده؛ چراکه آیین نامه مورد استناد نیازهای فعلی را برآورده نمی کند.
او درخصوص هم افزایی رگولاتوری و سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: حتما می بایست همگرایی و هم افزایی میان دوسازمان صورت گرفته و در جلسات مستمر روال انجام امور بهبود پیدا کند.
گرشاسب جمشیدنژاد، مدیر کل تدوین استاندارد و تایید نمونه رگولاتوری درخصوص فعالیت های تعاملی دو سازمان طی مدت اخیر گفت: در یکسال گذشته سعی بر این بوده تا با رفع مشکلات روال تایید نمونه بهبود پیدا کند، البته کارهای زیادی باید انجام شود تا به شرایط بهتری برسیم. 
 

​​