با دستور وزیر ارتباطات کارگاه 3 روزه آموزش رویکردهای نوین انتصاب مدیر در حوزه ICT برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی آشنایی مدیران منابع انسانی با نظریه‌ها و عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و بهره‌گیری از آن در نظام جذب و ارتقاء و انتصاب مدیران و کارکنان بخش ICT توسط وزارت ارتباطات برگزار می شود.
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: حسب دستور وزیر ارتباطات، کارگاه آموزشی «رویکردهای نوین انتخاب و انتصاب شایستگی محور در مدیریت منابع انسانی» با هدف آشنایی مدیران منابع انسانی با نظریه‌ها و عوامل موثر بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و بهره‌گیری از آن در نظام جذب و ارتقاء و انتصاب مدیران و کارکنان بخش ICT با همکاری دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات از تاریخ 21 آذر امسال، آغاز شده و به مدت 24 ساعت و طی سه روز و با حضور تمامی مدیران راهبردی منابع انسانی مجموعه وزارت، سازمان‌ها، شرکت‌ها و پژوهشگاه‌های تابعه در حال برگزاری است.
 
پس از آشناسازی مدیران با اصول علمی و عملی حاکم بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی، در مراحل بعد، ضمن بهره‌گیری از یافته‌های حاصل از این جلسه‌ دانش‌افزایی، مدل جانشین‌پروری و انتخاب و انتصاب بشکلی منسجم، بومی‌سازی شده و منطبق با ویژگی‌های دستگاه در سطح بخش ICT طراحی و به اجرا درخواهد آمد.
 
 

​​