رسانه‌های اجتماعی

تلگرام دفتر خود را به مدیاسیتی دوبی منتقل کرد

پاول دوروف، بنیانگذار شبکه تلگرام اعلام کرد که پس از سه سال سفر به سراسر جهان سرانجام تصمیم گرفته است تا دفتر تلگرام را در دوبی افتتاح کند.
 
 
وی افزود: بسیاری در جهان غرب نمی فهمند تا چه اندازه مالیات‌ها امکانات آنها را محدود می سازد.
دوروف ادامه داد: در غرب شما تقریبا نیمی از درآمد خود را به عنوان مالیات می پردازید و در عمل بدان معناست که نیمی از سال را برای دولت کار می کنید.
 
وی دلیل انتخاب دبی را داشتن منطقه آزاد تجاری عنوان کرد.
 
قرار است دفتر تلگرام در طبقه ۲۳ برج دبی مدیا سیتی افتتاح شود.

​​