تجارت الکترونیک

دعوت دبیرشورایعالی فضای مجازی از بخش خصوصی برای ایجاد دیتاسنترهای داخلی در تراز جهانی

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در حال تدوین استراتژی و مقررات‌گذاری در پیاده‌سازی مدلهای مناسب برای رشد و رونق ایجاد دیتاسنترهای داخلی در تراز جهانی توسط بخش خصوصی هستیم.
 
ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم بازدید از دیتاسنتر یکی از شرکتهای اینترنتی با بیان اینکه امروز در کشور شاهد رشد سریع ارائه خدمات الکترونیکی و تولید محتوا هستیم و این اهمیت، توجه به ایجاد دیتاسنترهای داخلی را دو چندان می‌کند، گفت: در شرایط فعلی ایجاد دیتاسنترهای استاندارد از نظر زیرساختی، امنیتی و پایداری در سرویس یکی از ضروریات رشد ارائه خدمات الکترونیکی و محتوا در کشور است.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: به‌منظور ایجاد مراکزی امن و پایدار، در حال تدوین استراتژی و مقررات‌گذاری در پیاده‌سازی مدلهای مناسب برای رشد و رونق ایجاد دیتاسنترهای داخلی در تراز جهانی توسط بخش خصوصی هستیم.

​​