رگولاتوری

رئیس سازمان فضایی ایران: برنامه ۱۰ ساله فضا در شورای عالی فضایی تصویب می شود

منبع: مهر
رئیس سازمان فضایی ایران از تدوین برنامه ۱۰ ساله حوزه فضایی کشور و تصویب آن در شورای عالی فضایی جهت پیشگیری از موازی کاری در این حوزه خبر داد.
 
مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس جدید سازمان فضایی ایران در نخستین جلسه شورای مدیران این سازمان گفت: ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در حوزه فضایی و توسعه و گسترش اقتصاد فضایی از اولویتهای سازمان فضایی خواهد بود.
 
وی با تاکید بر ظرفیت بالای علمی کشور در بخش فضایی در دانشگاهها و مراکز علمی افزود: باید از ظرفیت علمی بخش دانشگاهی در توسعه حوزه فضایی کشور استفاده مناسب انجام شود.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور موثر در حوزه بین المللی را یکی دیگر از اهداف سازمان فضایی ایران در دوران جدید دانست.
 
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: اطلاعات و دیتاهای تولید شده در سازمان فضایی ایران، باید در خدمت توسعه شاخص های اقتصادی کشور از جمله کشاورزی باشد و بستری فراهم شود تا این اطلاعات در اختیار بخش خصوصی جهت تولید ثروت قرار گیرد.
 
براری تدوین برنامه ۱۰ ساله حوزه فضایی کشور و تصویب آن در شورای عالی فضایی جهت پیشگیری از موازی کاری در این حوزه را از دیگر اولویتها و برنامه‌های خود عنوان کرد.

​​