رسانه‌های اجتماعی

اختلال تلگرام در اروپا و ایران

بررسی سایت Downdetector نشان می‌دهد، این اختلالات کلی بوده و علاوه بر ایران در اروپا نیز مشکلاتی وجود داشته است.
 

​​