رگولاتوری

ایجاد کریدور ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، مهمترین پروژه اقتصاد مقاومتی در استان البرز است

منبع: وزارت ارتباطات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کریدور ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام را مهمترین پروژه اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه در استان البرز دانست و گفت: بعد از جلوگیری از ورود 20 قلم کالای حوزه ارتباطات، دو شرکت خارجی در حوزه تولیدات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام آمادگی کرده اند که در منطقه ویژه اقتصادی پیام حضور پیدا کنند.
محمدجواد آذری جهرمی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز با اشاره به پیگیری مرتب جلسات این ستاد گفت: برخی از موضوعات که در اقتصاد مقاومتی مطرح شده کارهای جاری است و بیش از 90 درصد، مشابه هم هستند و برخی یک برنامه مشخص دارند که با هر عنوان جدیدی همان برنامه را ارایه می دهند.
وی با اشاره به استعداد بی نظیری که در استان البرز وجود دارد، افزود: در برنامه ستاد اقتصاد مقاومتی نباید تولید و مصرف را از هم جدا کنیم.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه مراکز توریستی استان البرز نظیر طالقان، امکانات رفاهی مناسب ندارد، اظهار کرد: ارتباطات استان البرز در مناطق روستایی و توریستی هنوز به ظرفیت مناسب نرسیده است و اگر در ستاد مقاومتی معضل ترافیک و حمل ونقل این استان حل شود کمک بزرگی به اقتصاد مقاومتی کل کشور خواهد بود.
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور با تاکید بر اینکه استاندار البرز تجربه بسیار موفقی در ایجاد اشتغال داشته اند که ظرفیت بسیار مناسبی برای استان است، تصریح کرد: باید برنامه مدون و مشخص داشته باشیم تا در بطن جامعه مشکلات را رسیدگی کنیم.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید تقویت شود، خاطر نشان کرد: بخش خصوصی معتقد است که موانع را بردارید، کمک نمی خواهیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه افزایش قیمت زمین موجب تغییر کاربری زمین های کشاورزی شده است، گفت: باید برای جلوگیری از بین رفتن کشاورزی استان تلاش کنیم و باید استفاده از نیروهای استان به جای استفاده از کارگران خارجی غیرمجاز که در استان هستند، مورد توجه قرار گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشتغال را یکی از مهم‌ترین برنامه های اقتصاد مقاومتی دانست که باید مد نظر قرار گیرد و اظهار کرد: مهمترین پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان البرز ایجاد کریدور ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام است.
وی با بیان اینکه بعد از اعلام جلوگیری از ورود 20 قلم کالای حوزه ارتباطات دو شرکت خارجی در حوزه تولیدات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام آمادگی کرده اند که در منطقه ویژه اقتصادی پیام حضور یابند، افزود: گردشگری فرصت بسیار خوبی برای استان البرز است اما  یکی از موانع توسعه گردشگری این استان، جاده و ترافیک محورهای این استان است که باید برای اصلاح آن برنامه ریزی کرد.

​​