رگولاتوری

جهرمی خطاب به مدیران ارشد وزارت ارتباطات: کاری بکنیم که بماند نه کاری بکنیم که بمانیم!

 


​​