رگولاتوری

مهلت پرداخت قبوض تلفن ثابت تمدید شد

منبع: فارس

مخابرات منطقه تهران مهلت پرداخت قبوض تلفن ثابت سیکل 4 را تمدید کرد.

با اجرای عملیات توسعه در سامانه جامع پرداخت قبوض در مخابرات منطقه تهران مهلت پرداخت صورت حساب قبوض تلفن ثابت سیکل 4 که اول دی ماه درج شده بود، تا تاریخ 15 دی ماه تمدید شد.
براساس همین گزارش مشتریان می توانند ضمن پرداخت قبوض تلفن ثابت خود از طریق سامانه های 1818 و 2000 از طریق ارسال شماره تلفن ثابت خود به همراه کد شهری به سامانه 0211818 از مبلغ صورتحساب خود مطلع شوند و از همان طریق نیز بدهی خود را پرداخت کنند.


​​