لبه تکنولوژی

وضعیت ارتباطی روستاهای کشور در فراکسیون اشتغال بررسی شد

منبع: مهر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وضعیت ارتباطی روستاهای کشور را در فراکسیون اشتغال مجلس تشریح کرد.

نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس و اعضای فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

محمدجواد آذری جهرمی در این جلسه، ابتدا گزارشی از وضعیت ارتباطی کشور ارائه داد. همچنین ضمن بررسی فرصت های اقتصاد دیجیتال در زمینه ایجاد اشتغال و کسب سهم از اقتصاد دنیا، وضعیت ارتباطی روستاهای کشور و ارائه خدمات توانمندساز برای روستاییان تشریح شد.

در این جلسه پیرامون این موضوعات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

برمبنای گزارش ارائه شده از سوی وزیر ارتباطات در این جلسه، طی سه ماه نخست فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پایش بیش از ۶۴هزار روستا، سامانه‌ای فراهم شده است که وضعیت سه سرویس ارتباطی ثابت، همراه و اینترنت را به همراه وضعیت پوشش جاده ای، وضعیت خدمات صداوسیما و مراکز و خانه های بهداشت این روستاها، با جزئیات مشخص می کند.


​​