بازار سرمایه

فروشگاه های الکترونیکی صنایع دستی راه می افتد

منبع: فناوران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پست بانک ایران به منظور موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

این تفاهمنامه برای همکاری سازمان میراث فرهنگی و پست بانک ایران دیروز به امضای بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی سازمان و خسرو فرحی عضو هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران رسید.
این تفاهمنامه با موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ارایه خدمات مالی و بانکی و همچنین اعطای تسهیلات به طرح های غیردولتی در حوزه صنایع دستی برای ایجاد مراکز عرضه و فروش صنایع دستی است.
علاوه بر این، فروشگاه های مجازی و الکترونیکی صنایع دستی، توسعه و احداث کارگاه های تولیدی صنایع دستی، خرید و بهسازی ابزار و تجهیزات تولیدی مورد نیاز صنعتگران، تولیدکنندگان و مراکز آموزشی صنایع دستی و همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای کمتر از ده هزار نفر جمعیت به متقاضیان حقیقی، حقوقی و تعاونی در مناطق روستایی و عشایری از دیگر موضوعات تفاهم نامه است.
منابع مالی این تفاهم نامه به میزان 10درصد از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی (موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) و منابع داخلی بانک به نسبت مساوی تامین خواهد شد.
براساس این تفاهم نامه، پست بانک ایران متعهد شده، نسبت به افتتاح حساب برای سازمان و زیرمجموعه و سایر شرکت های طرف قرارداد اقدام کند و معادل منابع موضوع قانون مذکور از محل منابع خود و به صورت تلفیفی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کند.
در این تفاهم نامه آمده است: پست بانک ایران پس از بررسی های اولیه در مکان های معرفی شده از سوی سازمان میراث فرهنگی نسبت به نصب و راه اندازی دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش و درگاه IPG اقدام کند.
پست بانک ایران براساس این تفاهمنامه، طرح های معرفی شده از سوی سازمان میراث فرهنگی را که از نظر اقتصادی، فنی و سوابق بانکی و ضوابط تضمینات و غیره مورد بررسی قرار گرفته است، به صورت کتبی طی مدت بیست روز از تاریخ معرفی به واگذارنده تامین اعتبار کند.
همچنین تضمین اشخاص واجد شرایط را که مجوزهای فعالیت تولیدی صنایع دستی (پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید کارگاهی، کارت شناسایی و جواز تا سیس) آنان از سوی سازمان صادر شده است به عنوان تضمین و یا بخشی از وثایق متقاضیان مورد پذیرش قرار دهد.
به علاوه سازمان میراث فرهنگی باید جدول توزیع استانی تسهیلات مربوطه را تنظیم و به بانک اعلام کند، مسوولیت بررسی اولیه و توجیهات اقتصادی، فنی و مالی طرح ها نیز بر عهده سازمان یا نماینده قانونی آن (ادارات کل) استانی خواهد بود.
براساس این تفاهمنامه سازمان متعهد شده است جایگاه های مناسبی را برای ایجاد باجه و نصب دستگاه های خودپرداز به پست بانک معرفی کند. مدت این تفاهمنامه هم دو سال از زمان انعقاد قرارداد است.
بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در این مراسم هدف از امضای این تفاهم نامه را ایجاد اشتغال پایدار و تجاری سازی فعالیت هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی اعلام کرد و گفت: هنرمندان صنایع دستی هویت ما را بازتولید می کنند و حمایت از آنها موجب ایجاد اشتغال و تقویت فرهنگ و هنر اصیل ایرانی می شود.
نامور مطلق، صنایع دستی را صنایعی آینده دار دانست و افزود: با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های پست بانک انتظار داریم که همکاری ها گسترش یابد و این بانک علاوه بر تأمین اعتبار برای فعالان حوزه صنایع دستی در بخش گردشگری نیز حضور یافته و در تحقق تمام برنامه های اشتغال زایی سازمان میراث فرهنگی سهیم باشد.
خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک نیز در این مراسم گفت: این بانک هم بعنوان بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارد و هم وظیفه خدمت رسانی و کمک به توسعه مناطق محروم را به عهده دارد.
وی افزود: پست بانک ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی، تامین مالی و حمایت از صنایع دستی را از وظایف خود می داند و واحدهای اجرایی این بانک همانگونه که تاکنون در پرداخت تسهیلات اشتغال زایی صندوق توسعه ملی عملکرد مطلوبی داشته اند، درحوزه صنایع دستی نیز موفق عمل می کنند.


​​