بازار سرمایه

کسب و کارهای نوآورانه حوزه انرژی را متحول کرده اند

منبع: معاونت علمی و فناوری

دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی معتقد است: مدل های کسب و کار نوآورانه فعالیت ها در حوزه انرژی را متحول کرده است و در این راستا توسعه زیست بوم کسب و کارهای انرژی یکی از فعالیت های اصلی ستاد است.

معاونت علمی ریاست جمهوری - سیروس وطنخواه، دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی در هفتمین کنفرانس بین المللی ایتک اظهار کرد: پیشران اصلی حوزه انرژی بخش تقاضا و مصرف است و متاسفانه این موضوع جایگاه مناسبی در دستگاه های اجرایی ندارد.وی در ادامه افزود: ماموریت اصلی ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی، توسعه زیست بوم کسب و کارهای انرژی است و استارت آپ ها، شتابدهنده ها و شرکت های دانش بنیان، نقش اصلی را در شکل گیری و توسعه این زیست بوم دارند. بنابراین فعالیت های ستاد نیز در راستای توسعه فعالیت های این بخش است تا شاهد توسعه این زیست بوم در کشور باشیم. از سویی نیز مدل های کسب و کار نوآورانه، فعالیت های حوزه انرژی را متحول کرده است.هفتمین کنفرانس ایتک رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی و محیط زیست دیروز 6 اسفند در اتاق بازرگانی ایران کلید خورد و امروز هفتم اسفند به کار خود پایان می دهد.


​​