رگولاتوری

استارت آپ ها هم در جشنواره فاوا جایزه می گیرند

مسوول کارگروه کسب وکارهای نوآورانه هفتمین دوره جشنواره فاوا، گفت: برای ارزیابی کسب وکارهای نوآورانه در هفتمین جشنواره فاوا 6 شاخص تعیین شد.
 
 
عبدالرضا بهادری فرد با بیان اینکه حدود 46 شرکت برای حضور در این بخش جشنواره فاوا تقاضا داشتند، افزود: با دریافت مدارک و تکمیل پرونده، 13 شرکت برای ارزیابی در حوزه کسب وکارهای نوآورانه حضور داشتند.
وی با بیان اینکه در حوزه کسب وکارهای نوآورانه تعیین شاخص ها کار مشکلی است، گفت: در نهایت با جمع بندی نظرات دو محور نوآوری در کسب وکار و نوآوری در ارایه محتوا، برای ارزیابی کسب وکارهای نوآورانه مشخص شد که در محور نوآوری در ارایه محتوا شرکتی برای ارزیابی وجود نداشت. بهادری فرد با بیان اینکه در بخش نوآوری در کسب وکارها 6 شاخص احصا شد، افزود: نوآوری در صادرات و بازاریابی بین المللی از طریق جذب سرمایه گذارخارجی، نوآوری در تولید و ارایه محصول و کسب تاییدیه و افتخارات از مجامع و نهادهای ملی و بین المللی از شاخص های تعیین شده برای ارزیابی کسب وکارهای نوآورانه بودند.
وی ساختار نوآورانه ( نوآوری بخش تحقیق و توسعه برای توسعه تکنولوژی و فناوری)، نوآوری در آموزش و دارا بودن مزیت رقابتی در حفظ بازار را از دیگر شاخص های در نظر گرفته شده در این بخش اعلام کرد.
مسوول کارگروه کسب وکارها نوآورانه جشنواره فاوا جمع امتیازهای شاخص های تعیین شده را 100 عنوان کرد و گفت: برای داوری و ارزیابی دقیق تر شرکت ها در این حوزه از کارشناسان فناوری اطلاعات حاضر در بازار فناوری اطلاعات نیز استفاده کردیم که در نهایت یک شرکت با کسب 90 امتیاز به عنوان شرکت برتر در کسب وکارهای نوآورانه انتخاب شد.
وی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار کسب وکارهای نوآورانه به صورت مجزا ارزیابی می شود، افزود: به دلیل تغییر زمان برگزاری جشنواره امکان حضور تعداد بیشتری از کسب وکارهای نوآورانه ایجاد نشد و در صورتی که فرصت بیشتری وجود داشت، شرکت های بیشتری برای حضور در جشنواره فاوا اعلام آمادگی می کردند.
 معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی فناوری اطلاعات، به آسیب شناسی حضور شرکت ها در جشنواره فاوا پرداخت و گفت: باید تعریف دقیقی از این جشنواره و جایزه آن ارایه شود و این جایزه به عنوان امتیازی برای ادامه فعالیت شرکت های برتر در نظر گرفته شده و برای دریافت کنندگان این جایزه به طور مثال در مراجعه به شرکت ها و سازمان ها تسهیلاتی در نظر گرفته شود.
وی گفت: حتما انگیزه های مادی و معنوی در کنار این جشنواره باید دیده شود. وی همچنین پیشنهاد داد بعد از برگزاری این جشنواره  با دعوت از بخش خصوصی، جشنواره فاوا آسیب شناسی شود تا در سال های آینده شرکت ها با انگیزه بیشتری در جشنواره حضور داشته باشند.

​​