تلفن همراه

ماجرایی که از عکس وزیر با ستاره اول شروع شد

منبع: فناوران
همه چیز از عکس وزیر بهداشت با طرح سلامت بر اساس کاربری کد سامانه #790*1* آغاز شد؛ موضوعی که اهمیت این طرح را حتی از نگاه متولی امر به خوبی نمایان می کند.
کد سامانه #790*1* (کمک های مردمی در حوزه سلامت) است که اخیرا حسن قاضی زاده هاشمی در راستای حمایت از آن، عکسی را به یادگار ثبت کرد.
حجم بسیار زیادی از سرویس دهی همراه اول اعم از تراکنش های شارژ و پرداخت قبوض از طریق ستاره اول انجام می شود.از دیگر کارهای ستاره اول، همکاری با پروژه شمیم سلامتی در همراهی با وزارت بهداشت است؛ در همین زمینه چندی پیش هر دو در نمایشگاه بین المللی اکفا در تهران حضوری فعال و مردمی داشتند.
اما صحبت از شمیم سلامتی به میان آمد؛ پروژه ای ملی که با هدف توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت به مردم و متخصصین بهداشت و درمان، تحت نظارت و مطابق با سیاست‎های وزارت بهداشت راه اندازی شد تا شرایط ایجاد بستر یکپارچه ارایه محتوای سلامت و خدمات الکترونیکی پزشکی از درگاه‎های ارتباطی گوناگون را فراهم آورد. بر اساس این گزارش جزییات فعالیت داروخانه ها، ساعت کار و امکان دسترسی به مشخصات جغرافیایی از جمله ویژگی های اپلیکیشن شمیم سلامتی است.
امکان ارسال تصویر و توضیحات نسخه به صورت الکترونیکی برای اطلاع از وجود دارو در داروخانه ها از این طریق وجود دارد و در نهایت قرار است این سرویس به ارایه فاکتور خدمات دارویی در جهت تحقق پرونده الکترونیکی سلامت منجر شود.
موضوعی که همزمان با کاربری بهینه سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت HIX در یکپارچه سازی اطلاعات همه واحدهای بهداشتی و درمانی با هدف ارایه خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت به مردم محقق می شود.
بنابراین سرویس های متنوعی از جمله داروخانه یاب، دارو یاب، نسخه یاب، پرونده الکترونیکی سلامت و فروشگاه محتوای چند رسانه ای و برنامه های کاربردی از طریق شمیم سلامتی در دسترس مردم است. مردم به راحتی می توانند داروهای مورد نیاز و نسخه های کمیاب را در اسرع وقت پیدا کنند و دسترسی شان به مکان های سلامت محور آسان تر شده است؛ همچنین خدمات مشاوره دارویی که از طریق شمیم سلامتی دریافت می کنند، رضایتمندی آنان را در استفاده از شمیم سلامتی در پی داشته است.- کد سامانه #790*1* (کمک های مردمی در حوزه سلامت) است که اخیرا حسن قاضی زاده هاشمی در راستای حمایت از آن، عکسی را به یادگار ثبت کرد.
حجم بسیار زیادی از سرویس دهی همراه اول اعم از تراکنش های شارژ و پرداخت قبوض از طریق ستاره اول انجام می شود.از دیگر کارهای ستاره اول، همکاری با پروژه شمیم سلامتی در همراهی با وزارت بهداشت است؛ در همین زمینه چندی پیش هر دو در نمایشگاه بین المللی اکفا در تهران حضوری فعال و مردمی داشتند.
اما صحبت از شمیم سلامتی به میان آمد؛ پروژه ای ملی که با هدف توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت به مردم و متخصصین بهداشت و درمان، تحت نظارت و مطابق با سیاست‎های وزارت بهداشت راه اندازی شد تا شرایط ایجاد بستر یکپارچه ارایه محتوای سلامت و خدمات الکترونیکی پزشکی از درگاه‎های ارتباطی گوناگون را فراهم آورد. بر اساس این گزارش جزییات فعالیت داروخانه ها، ساعت کار و امکان دسترسی به مشخصات جغرافیایی از جمله ویژگی های اپلیکیشن شمیم سلامتی است.
امکان ارسال تصویر و توضیحات نسخه به صورت الکترونیکی برای اطلاع از وجود دارو در داروخانه ها از این طریق وجود دارد و در نهایت قرار است این سرویس به ارایه فاکتور خدمات دارویی در جهت تحقق پرونده الکترونیکی سلامت منجر شود.
موضوعی که همزمان با کاربری بهینه سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت HIX در یکپارچه سازی اطلاعات همه واحدهای بهداشتی و درمانی با هدف ارایه خدمات الکترونیکی در حوزه سلامت به مردم محقق می شود.
بنابراین سرویس های متنوعی از جمله داروخانه یاب، دارو یاب، نسخه یاب، پرونده الکترونیکی سلامت و فروشگاه محتوای چند رسانه ای و برنامه های کاربردی از طریق شمیم سلامتی در دسترس مردم است. مردم به راحتی می توانند داروهای مورد نیاز و نسخه های کمیاب را در اسرع وقت پیدا کنند و دسترسی شان به مکان های سلامت محور آسان تر شده است؛ همچنین خدمات مشاوره دارویی که از طریق شمیم سلامتی دریافت می کنند، رضایتمندی آنان را در استفاده از شمیم سلامتی در پی داشته است.
 

​​