تلفن همراه

خسرو سلجوقی میگوید 4 درصد کودکان از شش ماهگی از ابزارهای ارتباطی استفاده می کنند

 

مجری طرح حمایت از کودک در فضای مجازی در وزارت ارتباطات با بیان اینکه 4 درصد کودکان از شش ماهگی از ابزارهای ارتباطی استفاده می کنند، گفت: 78 درصد کودکان قبل از رسیدن به سن چهارسالگی از ابزارهای ارتباطی چون گوشی موبایل و تبلت استفاده می کنند.
 
به گزارش تماس نیوز، خسرو سلجوقی مجری طرح حمایت از کودک در فضای مجازی در وزارت ارتباطات با اشاره به نتایج پیمایش رفتارهای مصرفی در سال ۱۳۹۶ کودکان ۳ تا ۵ سال در کشور گفت: حدود ۶۶ درصد از جمعیت مورد مطالعه در این پیمایش، از وسایل الکترونیکی مثل تلفن همراه و تبلت استفاده می‌کنند.
 
 
وی ادامه داد: در گروه مصرف‌کنندگان، ۲۷ درصد وسیله‌ برای خود کودک است و ۶۶ درصد از آن پدر و مادر و ۷ درصد برای خواهر و برادر بوده است.
 
سلجوقی با اشاره به مطالعات انجام شده در این حوزه اظهار کرد: بر همین اساس ۴ درصد کودکان از شش‌ماهگی از ابزارهای ارتباطی استفاده می‌کنند و ۱۴ درصد از آن‌ها از یک‌سالگی با این ابزارها آشنا شده و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
 
مجری طرح حمایت از کودک در فضای مجازی در وزارت ارتباطات تصریح کرد: بیشترین تعداد کودکان که ۳۰ درصد آن‌ها را شامل می‌شود از دوسالگی،  ۲۸ درصد از سه‌سالگی  و ۲۰ درصد از چهارسالگی استفاده از این ابزارها را آغاز کرده‌اند.

​​