رگولاتوری

تیپاکس و پیشگامان پروانه اپراتور پست خصوصی گرفتند

برای نخستین بار با اعطای پروانه به دو شرکت پستی، اپراتورهای خصوصی در صنعت پست فعال شدند.
به گزارش فارس، در هفتمین جشنواره فاوا پروانه فعالیت دو اپراتور پستی خصوصی اعطا شد.
 
این نخستین بار است که در صنعت پست کشور بخش خصوصی به عنوان اپراتورهای رسمی پستی وارد می‌شوند.
 
امروز دو شرکت ترن‌ پارت تیپاکس و کنسرسیوم مدنی پیشگامان بادپا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز فعالیت گرفتند.
 

​​