اینترنت و شبکه

قابلیت‌های جدید اکوسیستم ابر گوگل

همکاران سیستم : به تازگی قابلیت‌های جدیدی به اکوسیستم ابر گوگل افزوده شده که مدیریت نرم‌افزارهای ماشین‌های مجازی را نسبت به گذشته آسان‌تر می‌سازد. پلتفرم ابری گوگل به ویژگی‌های جدیدی مجهز شده که بنا به گفته این شرکت، فرآیند ساخت، کلون، پشتیبان‌گیری و مدیریت VMها را برای شرکت‌ها تسهیل می‌کند. در یکی از این به‌روزرسانی‌های جدید، سازمان‌ها با آن می‌توانند از روی الگوهای موجود ماشین‌های مجازی، نمونه‌های جدیدی پدید آورند. در یک به‌روزرسانی دیگر، سازمان‌ها می‌توانند به آسانی تصویری از یک نمونه VM حتی اگر مشغول به کار باشد بسازند. امکان ذخیره‌سازی پیکربندی یک نمونه VM برای ساخت الگوهای جدید، از دیگر آپدیت‌های اخیر است. بر اساس این گزارش، برخی از این قابلیت‌ها در مرحله آزمایشی و بتا هستند ولی تمام آنها در دسترس مشتریان Google cloud قرار گرفته است.

​​