رگولاتوری

اولویت های فضای مجازی در سال 97 مشخص شد

اعضای شورای عالی فضای مجازی، اولویت های فضای مجازی کشور در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی برای سال 1397 را تعیین کردند.
 
 
اعضای شورای عالی فضای مجازی عصر دوشنبه در جلسه ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، اولویت های فضای مجازی کشور در حوزه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی را برای سال 1397 تعیین کردند.
همچنین در این جلسه مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی، برنامه های مربوط به اولویت های تعیین شده را در 6 ماهه نخست سال 1397 ارائه کند.
راه اندازی خدمات پایه و پرکاربرد بومی در بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه هوشمندی و اینترنت چیزها، توسعه اقتصاد و کسب و کار در فضای مجازی، تولید محتوا در حوزه فرهنگی و نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، از مهم ترین اولویت های تعیین شده است.

​​